Door Hub Aussems op 14 november 2013

Overzicht resultaten en toezeggingen door inzet PvdA in Raadsvergadering 12 november.

Overzicht resultaten en toezeggingen door inzet PvdA in Raadsvergadering 12 november.

Kunstgrasvelden. Toezegging geen druk van de gemeente om economische redenen op verenigingen met natuurlijke velden te komen tot samenwerking of fusie. Verenigingen zelf bepalen hoe ze verder gaan.

Museum. Wethouder zegt toe dat Museum in huidige locatie blijft en voorlopig geen ander onderkomen gezocht wordt. Zo kan Museum verder met ontwikkelen en realiseren business plan voor langere termijn. Inzet na 2015 geen subsidie meer blijft. .                                                                                                             

Polfermolencentrum en openluchtbad .Toezegging onderzoek naar haalbaarheid van een ligweide en de kosten die ermee gemoeid zijn. PvdA heeft hier af 2010 op aangedrongen . Verhoogt aantrekkelijkheid binnenzwembad en daardoor minder exploitatiebijdragen van de gemeente. Motie daartoe van PvdA ingetrokken na toezegging.

Handhaving.   Suggestie hiertoe van de PvdA overgenomen.  Inzetten expertise uit bestaande capaciteit van afd. Bouwen en Wonen en Afd. Planologie in Handhaving op dat vakgebied. Moet illegale uitbreidingen en reparatiewerk voorkomen. Minder kosten en doet recht  aan burgers die zich wel aan de regels houden.

Kuurpark omdopen tot evenementenpark . In toekomst alle evenementen die zich daar toe lenen naar het kuurpark. Niet meer in buitengebied met EHS of landschappelijke waarde.  Suggestie van de PvdA nieuwe naam voor kuurpark overgenomen.

Zelfsturing en leefbaarheid.  Motie, van CDA + PvdA om externe adviseur voor 2014 vol te handhaven en na 2014 indien niet door eigen organisatie, middelen te betrekken uit de WMO, aangenomen.  Zo ook een motie die het mogelijk maakt gelden te reserveren voor dorps-en wijkprojecten en per project cofinanciering aan de provincie te vragen. Zo kan voor buurtkracht én experise ingezet worden én komt er ook budget. Dit is steun voor onze wethouder R. Meijers.

Pradoegebouw.  PvdA wil gebouw niet zo maar verkopen maar inzetten op functie in economische zijn, privaat of gemeentelijk. (bijv. bedrijfsverzamelgebouw).  Weth. laat weten dat het waarschijnlijk verkocht gaat worden. Functie van economisch belang met bedrijvigheid

Sociale zaken.  Motie PvdA met oproep extra geld van regering in 2013-2015 voor armoedebestrijding, daar ook voor te gebruiken en niet voor andere uitgaven. Toegezegd door weth. en motie daarop ingetrokken.

 

Hub Aussems

Fractievoorzitter

14-11-2013.

Hub Aussems

Hub Aussems

Penningmeester

Meer over Hub Aussems