De drie standpunten

Een uitwerking van de drie standpunten van de PvdA Valkenburg aan de Geul

De PvdA wil dat de gemeente Valkenburg naast een financiële paragraaf ook een communicatieparagraaf opneemt bij projecten die een grote financiële omvang of een politieke impact hebben. Een goede communicatie moet de kloof tussen burgers en overheid verkleinen en daarmee de democratische gezindheid bevorderen. Het college moet deze communicatieparagraaf voorleggen aan de gemeenteraad. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, worden ruimschoots terugverdiend door het grotere draagvlak dat hierdoor ontstaat.

 

Toekomstige generaties mogen niet het slachtoffer worden van een eenzijdig materialistisch welvaartsstreven van de huidige generaties. Daarom moet de gemeente streven naar een duurzame economie, duurzame werkgelegenheid, een gezonde woonomgeving , een schoon milieu en een beperkte gemeentelijke schuldenlast. Hiertoe moet de gemeente Valkenburg aan de Geul duurzame oplossingen van particulieren en ondernemers stimuleren en zo nodig zelf het initiatief nemen. Angst voor verlies van werkgelegenheid hoeft men hierbij niet te hebben, want duurzaamheid zorgt juist voor werkgelegenheid.

 

De PvdA ondersteunt evenementen die toeristen naar Valkenburg trekken. Evenementen veraangenamen het leven voor velen, zijn goed voor de economie van de regio, versterken de financiële positie van de gemeente en dragen daarmee bij aan een geestelijk gezonde leefomgeving. Toch moet de overlast voor de eigen burgers hierbij voortdurend een aandachtspunt zijn, want hun leefomgeving mag niet lijden onder het plezier van anderen.