Twee gespreksavonden over de fundamenten van onze sociaaldemocratie.