Door Hub Aussems op 29 november 2014

De Toegankelijkheid van de gekozen locaties informatie aan bewoners 3 decentralisaties.

Aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Betreft: toegankelijkheid gekozen locaties informatie aan bewoners 3 decentralisaties.

Geacht college,

In onze gemeente zijn een 5-tal informatiebijeenkomsten georganiseerd om inwoners op de hoogte te stellen van en vragen te laten stellen over de gevolgen van de decentralisaties per 1-1-2015 .  Eén van die bijeenkomsten werd gehouden op donderdagavond 27 november in het gebouw Stella Maris in Broekhem.

Een aantal lichamelijk beperkte inwoners dachten er goed aan te doen die bijeenkomst bij te wonen. Op de locatie aangekomen bleek dat voor hen geen ingang rolstoelvriendelijk was en slechts met trappen het gebouw bereikbaar. Verbouwereerd en geschokt zijn deze inwoners weer huiswaarts moeten keren; zij hadden geen mogelijkheid de informatiebijeenkomst bij te wonen.

Met name voor inwoners die al direct te maken hebben met de wijzigingen in de 3 wetten, zijn de belegde bijeenkomsten van het allerhoogste belang. Zij zijn meer dan anderen materie deskundig en kunnen én voor zich zelf, én voor andere burgers positief inspelen op de toekomstige veranderingen.

Onze fractie PGP komt op voor de belangen van de kwetsbare burger. En zij acht het ontoelaatbaar dat,  zeker voor burgers met een beperking, hindernissen als boven genoemd, niet vooraf uit de weg worden geruimd.

 

Onze vragen aan het college zijn:

–       is het gebouw Stella Maris niet voorzien van een reguliere ingang voor rolstoel /  scootmobiel gebruikers ?

Of is er wel een ingang, maar is die niet betrokken geweest in de organisatie?

(Opm. t.b.v. leerlingen met een langdurige en ook tijdelijk lichamelijke beperking, is het van het hoogste belang dat ook zij op reguliere scholen deel kunnen nemen aan          educatie).

–       Heeft de organisatie zich vooraf op de hoogte gesteld van de mogelijkheden omtrent     toegang door inwoners met hulp van rolstoel / scootmobiel?

–       Gaat de organisatie, en zo ja op welke wijze, alsnog bijeenkomsten organiseren  waarop de doelgroep uitgenodigd wordt?

–       Welke maatregelen gaat de organisatie treffen om blunders als deze in de toekomst te  voorkomen?

–       Onze fractie is van mening dat de organisatie ook in onze verpleegklinieken en  verzorgingstehuizen, informatiebijeenkomsten moet gaan  organiseren.

Voor deze inwoners van onze gemeente zijn de bijeenkomsten van het hoogste belang  en hun mobiliteit staat bezoek aan andere locaties welhaast niet toe.  Kan het college toezeggen bijeenkomsten op die locaties te gaan organiseren?

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet.

Namens de fractie PGP

Hub Aussems

28-11-2014

Hub Aussems

Hub Aussems

Penningmeester

Meer over Hub Aussems