2 februari 2015

Radicalisering moet worden voorkomen.

Begin januari werden we allemaal opgeschrikt door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs. Je verstand staat dan even stil.

Hoewel Parijs nog enkele uren van Limburg verwijderd is moeten we in Limburg onze ogen niet sluiten voor radicaliserende jongeren. Het afgelopen jaar zijn er ook vanuit Limburg jongeren vertrokken naar het Midden-Oosten om aansluiting te zoeken bij de terreurorganisatie IS.

Op korte termijn ga ik daarom samen met de Limburgse Islamitische Raad, het Provinciaal Platform Minderheden en de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit steviger inzetten op het voorkomen van radicalisering van jongeren.

In eerste instantie moeten alle jongeren zich thuis voelen in Limburg. Zodra er aanwijzingen zijn voor uitsluiting en radicalisering moeten de signalen snel worden opgepakt. Met name op het vlak van opvoedingsondersteuning, vroeg signalering en voorlichting valt winst te behalen.

Alleen inzetten op repressie is niet voldoende!

Voor de volledige persverklaring zie: www.phvandijk.nl

Peter van Dijk

Gedeputeerde Jeugdzorg, Zorg en Welzijn