PvdA Valkenburg stemt tegen “Verklaring geen bedenkingen constructie Geulpoort”.