2 februari 2014

PGP’ers veroveren centrum van Berg en Terblijt

Op zaterdag 1 februari trotseerden de kopstukken van de PGP het slechte weer om in het derde tafelgesprek met de inwoners van Berg en Terblijt van gedachten te wisselen over de onderwerpen die hun na aan het hart liggen. In een ontspannen en gemoedelijke sfeer vernamen de PGP’ers wat op dit moment voor velen uit Berg en Terblijt nog voor verbetering vatbaar is.

PGP_B&T2

Heel wat bezoekers van het winkelcentrum maken zich zorgen over het behoud van die voorzieningen die van vitaal belang zijn voor de leefbaarheid in hun kern. Het winkelcentrum moet absoluut blijven evenals een lokale bank. Dat de kinderopvang uit Berg en Terblijt verdwenen is, ervaart men als een groot gemis. Ook het publieke domein kwam vaak ter sprake, zoals het onderhoud van trottoirs , het gemis aan afvalbakken in het centrum, de gevaarlijke verkeerssituatie in de Valkenburgerstraat. De milieubewuste Berg en Terblijtenaren vinden dat er te weinig groen in hun kerkdorp is. Het mag allemaal wel wat fleuriger worden.

PGP_B&T3

De PGP’ers beloofden al deze punten te inventariseren en zo mogelijk in hun kernenbeleid op te nemen.

Tussen de bedrijven door waren de PGP’ers ook bereid vastgelopen auto’s weer op gang te duwen. In ieder geval had deze derde ontmoeting met de lokale bevolking weer haar vruchten afgeworpen.

PGP_B&T4