10 april 2013

Persbericht Coalitie

In breed coalitieoverleg is gesproken over de actuele politieke situatie. In gezamelijkheid is
afgesproken verder te werken aan een goede toekomst voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 

Partijen hebben een open en eerlijk overleg gehad, waarin de uitgangspunten duidelijk op tafel
gekomen zijn en beklonken zijn. Afgesproken is, dat we als vier partijen verder gaan in de coalitie
en de komende periode de samenwerking zullen evalueren.
Namens de coalitie.

AB-CDA-PvdA-D66