30 april 2014

Coalitieakkoord officieel gepresenteerd.

Op 28 april j.l. is het Coalitieakkoord officieel gepresenteerd aan de burgemeester en is het nieuwe college formeel geïnstalleerd. De komende vier jaar zal de PGP samen met AB en de VVD werken aan een beter Valkenburg a/d Geul!
Aan alle mensen die op ons gestemd hebben: bedankt voor het vertrouwen, we zullen het niet beschamen! We zijn verheugd dat zoveel mensen hebben laten zien dat we in korte tijd met een sterke ploeg een heldere politieke visie hebben kunnen neerzetten.
IMG_8465