Door Hub Aussems op 4 juni 2013

Bericht uit de Raadsvergadering van 27 mei

Raadsvergadering van 27 mei

PvdA Valkenburg  uit forse kritiek op het voorstel “Vestingstad” , maar vanwege de opgelegde keuze  “alles of niets” heeft zij toch akkoord moeten gaan.

De fractievoorzitter van de PvdA Valkenburg, Hub Aussems, verklaart in de raadsvergadering van 27 mei dat hij akkoord gaat met het raadsvoorstel “Vestingstad”, maar niet van harte. Hij heeft kritiek op de manier waarop dit raadsvoorstel tot stand is gekomen.

Hoe was het ook weer afgesproken?

In 2009 was nog sprake van een Geulpoort van €950.000 ,-  De gemeente zou hiervoor 400.000,- euro bijdragen; de provincie eveneens 400.000,- euro, en AH 150.000,- euro.  De raad ging hiermee in 2009 akkoord.

Nu, op 27 mei 2013, blijkt er een ander voorstel te liggen. De Geulpoort kost inmiddels 1,7 miljoen euro vanwege de toevoeging van stadsmuren naast de poort en overige veranderingen, dit alles  om de poort meer historisch verantwoord te maken; een wens overigens van de PvdA.  Voor de gemeente en AH blijven de bijdragen zoals in 2009 is afgesproken. De provincie betaalt de rest. De PvdA is echter niet gelukkig met de toevoeging van de stukken stadsmuur, omdat deze vanuit het noorden het zicht op de monumentale oude kerk en de kasteelruïne belemmeren.

Vervolgens heeft de PvdA nog een tweede bezwaar tegen het raadsvoorstel. Zonder dat de gemeenteraad erover heeft kunnen beslissen hebben B&W iets toegevoegd aan het oorspronkelijk vastgestelde plan, namelijk de aanleg van een stukje stadsgracht in het Halderpark. Deze stadsgracht moet Valkenburg een meer historisch karakter geven. De PvdA had graag in de gemeenteraad willen discussiëren over het nut, de noodzaak, de financiële gevolgen en de veiligheid van die stadsgracht.

Als de PvdA tegen de stadsgracht zou stemmen, dan zou het hele voorliggende plan  `Vestingstad`  niet doorgaan en zou de gemeente 2,5 miljoen provinciale subsidie mislopen. Het is alles of niets; slikken of stikken. De PvdA vindt deze manier van besluitvorming echter onjuist. Daarom wil de PvdA weten of de voorwaarde van “alles of niets”  afkomstig is van de provincie, van B&W of van beiden.

Tot slot vindt de PvdA dat bij de burgemeester de inhoud van zijn portefeuille (vestingstad en centrumplan) en het voorzitterschap van de raad met elkaar in conflict zijn. Als voorzitter van de raad behoort hij niet de besluitvorming binnen zijn portefeuille te verdedigen, maar ervoor te zorgen dat de besluitvorming binnen de gemeenteraad correct verloopt. Een gemeenteraad mag  als eindverantwoordelijke niet onder druk gezet worden met een “alles of niets”- voorstel en het dreigement dat de provincie anders de subsidie terugneemt. Desondanks heeft de PvdA grote waardering voor de burgemeester door de manier waarop hij met zijn energie en zijn netwerk aan contacten het centrumplan en vestingstad tot een goed einde probeert te brengen.

 

fractievoorzitter Hub Aussems

Hub Aussems

Hub Aussems

Penningmeester

Meer over Hub Aussems