Door Hub Aussems op 2 september 2013

Art. 41 vraag m.b.t. VVE-beleid gemeente Valkenburg

Aan:  College van B&W Gemeente Valkenburg aan de Geul

 

Datum: 2-9-2013

 

Betreft : Art. 41 vraag m.b.t. VVE-beleid gemeente Valkenburg

 

Geacht college,

 

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie is gebleken dat het deels slecht gesteld is met de aanpak van taalachterstand via het VVE-beleid. Met name de kleinere gemeenten scoren slecht.  In Limburg zijn 27 van de gemeenten onderzocht. Daar hoort volgens het rapport Valkenburg aan de Geul niet bij.  Dat is jammer.

Onze fractie heeft een goed VVE-beleid hoog in haar vaandel staan. Een goed VVE-beleid kan taal-en andere ontwikkelingsachterstanden bij kleuters en peuters tijdig bestrijden en dat is heel belangrijk voor de verdere mensontwikkeling.

 

Vragen:

1) Kunt U aangeven of Valkenburg aan de Geul wel is uitgenodigd voor een onderzoek,

middels een bezoek van de inspectie, dan wel door invullen vragenlijsten?

 

2) Indien Ja, wat was de reden dat geen medewerking verleend is?

 

3) Is het college bereid om op basis van minimaal de vragenlijsten alsnog te toetsen hoe het

met de kwaliteit van het VVE-beleid in onze gemeente gesteld is?

 

4). Met name Heerlen en Venlo scoren goed. Is het college bereid met één van die 2 steden in

contact te treden om met hen te overleggen of en op welke wijze Valkenburg aan de Geul

ook haar VVE-beleid kan optimaliseren?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hub Aussems

Fractie PvdA

Hub Aussems

Hub Aussems

Penningmeester

Meer over Hub Aussems