Door Hub Aussems op 14 november 2013

Algemene Beschouwingen Raadsvergadering 12 november 2013 n.a.v. Begroting 2014-2017

Onze fracties zal zich in de 1e termijn beperken tot onderwerpen die direct of indirect raakvlak heeft met de voorliggende begroting , andere raadsvoorstellen of actualiteiten . Dus geen algemene weergave van wat wij ergens van vinden.  Daar komen in de komende maanden ongetwijfeld nog gelegenheden voor. Wij hebben de raadsvoorstellen aangaande ZLSM en extra bijdrage aan Kerststad in deze termijn betrokken.

Algemeen.
Gelet op het recht van de nieuwe raad zelf richtgevend te zijn in het opstellen van de meerjarenbegroting , lijkt het verdedigbaar dat de huidige raad zorgt voor een sluitende begroting 2014. En daarnaast zich beperkt tot taakstellingen om ook de meerjarenbegroting, optisch in dit geval, sluitend te krijgen. Maar eigenlijk is het geen sterk verhaal. We geven geen richting aan om op het einde van de planperiode 2017 naar een sluitende begroting te gaan. Hooguit wat kaders.
Voorstel voor 2014 is nog, dat er een sluitende begroting wordt gepresenteerd. Maar dat gebeurt wel het aantasten van de reserves.. Dat hoeft niet, en daar hebben wij in kader van kunstgrasvelden bij Cie EFT voorstellen voor gedaan en komen daar nog even op terug.  De nieuwe raad wordt weliswaar in de positie gebracht eigen beleid te maken, maar wel met een achtergelaten hypotheek. En of die daar blij mee zijn?

Lees hier het volledige stuk 1e termijn PvdA Raad 12 november begrotingsdebat 2014-2017

Hub Aussems

Hub Aussems

Penningmeester

Meer over Hub Aussems