Door Hub Aussems op 3 september 2013

AB draait de burger in Vilt een rad voor ogen..

Persbericht:   3-9-2013

De fractie PvdA heeft, via Hub Aussems, in juli 2012 art.41 vragen gesteld . Het ging over (deels) mogelijke bebouwing van het 2e voetbalveld in Vilt. Eind 2012 ook daarover geïnterviewd over ditzelfde onderwerp bij TV Valkenburg.   Volstrekt verwerpelijk dat in Vilt het 2e voetbalveld wordt opgeofferd aan de bouw van 2 of 3 dure villa’s waar het dorp niets aan heeft. En dat alleen omdat er een paar ton betaald moet worden aan de provincie vanwege de financiële gevolgen van de uitspraak van een rechtszaak; een schadeclaim t.g.v. ambtelijke dwalingen bij een project in Sibbe door gemeente en provincie.  Het voetbalveld Vilt is geen locatie waar je op bouwt voor een paar rijken ten koste van de natuurlijke omgeving in Vilt. Als het al bouwgrond moet worden dan voor woningen en uitbreidingen waar het dorp Vilt iets aan heeft. De PvdA heeft het Kernoverleg van de plannen op de hoogte gesteld.

Wethouder van AB, de heer van Melsen,  verdedig(t)de dit plan . Hij stond en staat aan de basis van het plan en is politiek verantwoordelijk.

En nu komt AB via Lincy Duijzings, overigens volstrekt onzichtbaar en onhoorbaar in de afgelopen 3 ,5 jaar als raadslid van AB. Zij stelt art. 41 vragen over de mogelijke bebouwing: of het college (o.a. weth.van Melsen) bereid is met de provincie te kijken naar mogelijkheden om aan de wensen van het Kernoverleg te voldoen.   De wens van het Kernoverleg is helder: geen bebouwing.

Misleiding ten top.  AB (weth.van Melsen) zadelt Vilt op met een probleem en AB (Lincy Duizings Vilt ) wil toch goede sier maken in Vilt en vraagt het college  (dus ook aan de 2 AB wethouders) naar alternatieven . Mooi is dat!

Ik zou zeggen: AB, ga naar je eigen wethouders en zorg dat het onzalige plan van tafel gaat!

Nu wordt de burger in Vilt een rad voor ogen gedraaid.

 

 

Hub Aussems

Fractie PvdA

 

Hub Aussems

Hub Aussems

Penningmeester

Meer over Hub Aussems