13 januari 2014

Verheffing en Binding

Verheffing en Binding

Datum: 13 januari 2014, 20:00

UITNODIGING

Partijgenoten,
Wij nodigen jullie van harte uit voor twee gespreksavonden over de fundamenten van onze sociaaldemocratie. Wij doen dit aan de hand van de resolutie “Van Waarde”.

De eerste gespreksavond over Bestaanszekerheid en Arbeid vindt plaats op maandag 9 december 2013 om 20:00 uur.
En de tweede gespreksavond over Verheffing en Binding op maandag 13 januari 2014 om 20:00 uur.

Wij verzoeken je om je aan te melden zodat we de accommodatie en de geografische plaats daarvan hierop kunnen aanpassen.
Dit kan bij Jan Bron: 045-5722830 of brongassan@hetnet.nl, of bij Wim Meijers: 0653716362 of wim@wimmeijers.eu

Toelichting.
De PvdA is een progressieve partij.
Vooruitgang en verbetering zijn belangrijke kernwaarden. We zijn niet tevreden met het bestaande en willen mensen en maatschappij verder brengen.
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn onze idealen en is onze historische missie.

Jarenlang werden deze idealen op papier gezet en dat papier werd overgeleverd aan de alledaagse praktijk van het realistische bestuurlijke werk. De rode veren werden in de kast gelegd en aldaar gekoesterd.

Echter, binnen de basis van de PvdA, de afdelingen, is gezocht naar de basiswaarden van de PvdA. De Wiardi Beckman Stichting heeft hierop de fakkel over genomen en de resolutie “Van Waarde” voorgesteld.
Het congres heeft deze resolutie aangenomen.

“Van Waarde” biedt ons een leidraad voor discussies, meningsvorming, invulling en uitdraging van gezamenlijke idealen. Het biedt ons, min of meer, een coherente ideologie.
Hiermee maakt de PvdA een beweging mogelijk: van “ik” naar “ons” op de belangrijkste maatschappelijke domeinen:
• Bestaanszekerheid,
• Arbeid,
• Verheffing, en
• Binding.

De “oude garde” binnen onze partij wil hierover in gesprek met de “jonge garde”.
Wie zich tot welke “garde” geroepen voelt, is daar vrij in……
Onderwerpen als: “wat drijft ons om lid te zijn van de PvdA. Moeten we het kapitalisme (oud of nieuw?) accepteren, bestrijden of genietbaar maken. Wie kent nog de tekst van de Internationale?” kunnen aan de orde komen.

Maar we willen het wel structureren.
Aan de hand van de maatschappelijke domeinen Bestaanszekerheid, Arbeid, Verheffing en Binding, willen we dit gesprek vorm geven.
We splitsten de gespreksavonden in twee-en. De eerste avond gaat over Bestaanszekerheid en Arbeid. De tweede over Verheffing en Binding.

Deelnemers hebben van te voren de betreffende passages van de resolutie “Van Waarde” gelezen. En verspreiden hun hartenkreten e.d. onder de andere deelnemers van de gespreksavonden. De resolutie “Van Waarde” hebben we natuurlijk zowel digitaal als ook op papier beschikbaar voor de deelnemers.
De gebundelde hartenkreten en de resultaten van de discussies daarover pakken we dan op om onze lokale-regionale-gewestelijke partijpolitiek te sturen.
Wij de partijgenoten van de omliggende afdelingen polsen of zij ook aan onze gespreksavonden willen deelnemen.

De eerste gespreksavond over Bestaanszekerheid en Arbeid vindt plaats op maandag 9 december 2013 om 20:00 uur.
En de tweede gespreksavond over Verheffing en Binding op maandag 13 januari 2014 om 20:00 uur.

Wij verzoeken je om je aan te melden zodat we de accommodatie en de geografische ligging daarvan hierop kunnen aanpassen.
Dit kan bij Jan Bron: 045-5722830 of brongassan@hetnet.nl, of bij Wim Meijers: 0653716362 of wim@wimmeijers.eu

PvdA-afdeling Heerlen